Tyvärr kommer köket att vara stängt

måndag-onsdag och fredag 10.00 - 14.00

samt hela söndagen under mars månad!