Resultat - Arkiv

2023/24

Gruppfinaler

2022/23

Gruppfinaler

2021/22

Gruppfinaler

2019/20

Gruppfinaler

2018/19

Gruppfinaler

2017/18

Gruppfinaler

2016/17

Storfinalen

Stormästare 2023/24

Rull-Stenarna

Storfinalen

Stormästare 2022/23

Team Fägre

Storfinalen

Stormästare 2021/22

S.K.

Storfinalen

Stormästare 2019/20

Dojan 100

Storfinalen

Stormästare 2018/19

Släng & Kast

Storfinalen

Stormästare 2017/18

Team Lundell

Individuella finalen

Individuell mästare 2023/24

Erik Larsson

Individuella finalen

Individuell mästare 2022/23

Filip Gustavsson

Individuella finalen

Individuell mästare 2021/22

Olle Rasmussen

Individuella finalen

Individuell mästare 2019/20

Inge Gustavsson

Individuella finalen

Resultat saknas

Individuell mästare 2018/19

Perry Kjellqvist

Individuella finalen

Resultat saknas

Individuell mästare 2017/18

David Larsson

Gruppfinaler

2015/16

Gruppfinaler

2014/15

Gruppfinaler

2013/14

Gruppfinaler

2012/13

Finaler

2011/12

Gruppfinaler

Storfinalen

Storfinalen

Storfinalen

Storfinalen

Storfinalen